(+ 31) 06 44518955

info@christinalenart.nl

Werkwijze

Kenmerken van mijn werkwijze

Consecutief tolken

Samen met u en eventueel andere belanghebbenden wordt de situatie doorgenomen waarin de tolkwerkzaamheden moeten plaatsvinden. Afspraken over vorm, inhoud, duur etc. worden in overleg gemaakt.

Schriftelijke vertalingen

In het geval van vertaalwerkzaamheden (van teksten of andere schriftelijke uitingen) bepaalt u zelf op welke wijze u de tekst wilt aanleveren en terugontvangen. Dat kan per e-mail, per post of uiteraard persoonlijk (op afspraak).

Pools - Nederlands
Pools - Nederlands

Bent u geïnteresseerd in mijn vertaaldiensten of heeft u een tolk nodig?
Wilt u inzicht in de kosten of een concrete offerte?