(+ 31) 06 44518955

info@christinalenart.nl

Privacybeleid

Dit privacybeleid bevat de regels voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn verkregen via de website christinalenart.nl

Gegevens

 

Zowel de eigenaar als de beheerder van de website is Christina Lenart Tolk & Vertaler Pools – Nederlands is gevestigd in Noord-Brabant, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer: KvK-nummer 67201504.

 

De gegevensbescherming op de website: christinalenart.nl gebeurt in overeenstemming met de vereisten van de algemeen geldende wettelijke voorschriften en de opslag ervan vindt plaats op beveiligde servers.

 

Christina Lenart Tolk & Vertaler Pools – Nederlands respecteert het recht op privacy en zorgt voor gegevensbeveiliging. De persoonsgegevens die op de website worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld, zijn niet zichtbaar voor onbevoegden en worden niet gedeeld met derden. De persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Christina Lenart Tolk & Vertaler Pools – Nederlands voldoet aan de vereisten van de wet aangaande de bescherming van persoonsgegevens.

 

De persoonsgegevens worden verzameld als men het contactformulier invult. Op dat formulier dienen de respectievelijke velden te worden ingevuld:

  • voornaam,
  • achternaam,
  • e-mailadres,
  • telefoonnummer,
  • bericht.

Andere gegevens

 

Christina Lenart Tolk & Vertaler Pools – Nederlands gebruikt statistieken en andere analytische hulpmiddelen op de site om fouten te detecteren en de werking ervan te verbeteren. Voor dit doel worden gegevens onderzocht zoals het tijdstip en de plaats waarop de website bezocht wordt.

 

Gebruikersrechten

 

De gebruiker heeft het recht om de verwijdering van alle of bepaalde persoonsgegevens te eisen wanneer: de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt; de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

 

Wijzigingen

 

Dit privacybeleid kan wijzigen. Christina Lenart Tolk & Vertaler Pools – Nederlands behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De wijzigingen of aanvullingen worden op deze site gepubliceerd. Daarom dient deze site regelmatig te worden gecontroleerd.

 

Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.

 

Deze verklaring aangaande privacyverklaring werd gewijzigd op 1 mei 2021.